Fortbildning Tävlingsledare & Supervisor Trial 3 mars

Kansliet Norrköping

I syfte att stärka kompetensen hos tävlingsarrangörer och stärka nätverkandet inom trial kommer nu ”Fortbildning 2.0”. Utbildningen är för tävlingsledare och supervisors och kommer att äga rum den 3 mars på Svemos kansli i Norrköping.

Från och med 2024 kommer ”Träffpunkten” inte längre räknas som ett kvalificerande tillfälle för fortbildning, utan bryts ut till en egen dag.

Deltagande klubbar har möjlighet att erhålla ekonomiskt stöd upp till 2000 SEK per person genom återstarts-stödet, specifikt avsatt för utbildning. För detaljer kring hur man ansöker om detta stöd, vänligen kontakta emilia.olsson@svemo.se.

Fredrik Hansson, en erfaren tävlingsledare, kommer att leda dagen och säkerställa en omfattande utbildningsupplevelse för alla deltagare. Evenemanget är planerat att pågå från 09:30 till 17:00.

Håll dig ajour inom trialtävlingar med Fortbildning 2.0!

Tävlingsledare vars licens kräver fortbildning detta år blir kontaktad på mail.

Anmäl dig senast den 26 februari genom din profil i Svemo-TA.

https://tam.svemo.se/ –> Utbildning –> Utforska utbildningstillfällen –> Trial Tävlingsledare och Supervisor Fortbildning gemensam träff –> Anmäl dig