Förtydligande av § 3.2 och § 3.3.3 i SR Enduro

Endurosektionen

Beslut avseende ändring punkt 3.2 och 3.3.3 i SR Enduro

Bakgrund

Av SR Enduro punkt 3.2 Endurodäck framgår ”Däck ska normalt finnas tillgängliga för allmänheten i handeln”. Vid SM-tävlingen i Uppsala inlämnade en förare en protest till tävlingsledaren avseende ett bakdäck av typ Michelin Enduro Hard, 673432, 140/80-18 M/C 70R Enduro Hard TT. Föraren hävdade att det däcket inte gick att få tag på i handeln. Tävlingsledaren kontrollerade huruvida påståendet var korrekt och kunde konstatera att flera förare under säsongen försökt köpa däcket i fråga men ingen utöver den anklagade har fått köpa däcket. Efter kontroll av den berördas bakdäck beslutade tävlingsledaren att utesluta föraren då han åkte på ett däck som inte fanns tillgänglig för allmänheten.

Föraren och Teamet valde då att lämna in en protest till juryn mot uteslutningen. I samband med detta tog juryn kontakt med Michelin Sverige som hävdade att däcket gick att köpa via Däckproffsen i Växjö. Med anledning av uttalandet ansåg juryn att kraven i SR Enduro 3.2 var uppfyllda. Juryn biföll därför protesten och återinsatte den anklagade i resultatlistan.

Övervägande

Endurosektionen har blivit uppmärksammade på händelsen och kan konstatera att nuvarande skrivning i SR Enduro pkt 3.2 inte är tydlig och kräver en tolkning av vad som avses med skrivningen ”Däck ska normalt finnas tillgängliga för allmänheten”.

Ett antal elitförare har lämnat uppgifter att de under 2023 försökt få köpa däcket ifråga men icke fått tillgång till däcket av olika skäl. I samband med att förare försökte beställa/köpa däcket dagen efter tävlingen i Uppsala meddelade Michelin att det endast fanns två däck kvar som en förare i SM beställde.

Då förare varit i kontakt Michelin Sverige har det meddelats att däcket endast såldes till förare med förmåga att utnyttja däckets fulla prestanda. Detta uttalande kan knappast anses uppfylla nuvarande skrivning ”normalt finnas tillgängliga för allmänheten”. Förarna som försökt köpa däcket är alla placerade topp 10 i sin klass i SM varför förarnas förmåga inte borde kunna ifrågasättas.

Nuvarande skrivning av punkt 3.2 och 3.3.3 är olycklig och öppen för tolkning. Det naturliga är att förare i SM skall kunna tävla på lika villkor varför skrivningen ”Däck ska finnas tillgängliga för allmänheten i handeln” bör övervägas så det tydligt framgår att förare som så önskar kan köpa däcket.

Endurosektionen har kontrollerat Michelins hemsidor i Sverige, Frankrike och USA. Inte i något av länderna finns Michelin Enduro Hard 18” bakdäck redovisat. Då ingen av de förare som försökt att få beställa/köpa däcket i Sverige har fått möjlighet till detta uppfyller däcket inte kravet i SR Enduro 3.2 att Endurodäck ska normalt finnas tillgängliga för allmänheten i handeln.

Beslut 

Endurosektionen har vid möte 2023-09-05 beslutat att punkt 3.2 och 3.3.3 i SR Enduro förtydligas och ändras enligt följande. ” Däck ska finnas tillgängliga för allmänheten i handeln.”

Då däcket 140/80-18 M/C 70R Enduro Hard TT inte finns med/funnits med på Michelins hemsidor i Sverige, Frankrike och USA över endurodäck kan det ej anses som tillgängligt för enduroförare som önskat köpa däcket. Intill dess att däck är tillgängligt för allmänheten i Sverige får Michelin Enduro Hard 18” bakdäck inte användas vid endurotävlingar i Sverige.

 

För endurosektionen

Göran Bengtsson