Funktionärsutbildning & Nordiskt möte

Save the Date - 22-24 mars!

Helgen 22-24 mars är det dags för nordiskt möte och utbildning. Det nordiska mötet är 22 mars och utbildningen 23-24 mars.

Utbildningen, som arrangeras av Sverige tillsammans med Norge, kommer att äga rum i Stockholmsområdet. Denna utbildning är en fortsättning på den uppskattade utbildningen som hölls i Norge förra året, och kommer att innefatta både den tekniska delen och delen som handlar om arrangemang. Utbildningen riktar sig till både nuvarande och blivande tävlingsledare, biträdande tävlingsledare och säkerhetschefer, samt tekniska chefer och teknisk personal vid efterbesiktning.

Mer info kommer!