GT15 nationellt 2023-2024

Undantag mot UIM regler

För att underlätta för utövare i klass GT15 gäller under 2023 samt 2024 att 2022 års tekniska regler

fryses nationellt.

 

Läs mer >>