Inbjudan till trialträff

Svemo styrelse bjuder in representanter från landets alla trialklubbar till en träff i augusti.

Den 28 augusti bjuder Svemo styrelse in representanter från landets alla trialklubbar till en träff på Svemos kansli i Norrköping.

Träffen syftar till att lyfta de frågor och problem som uppkommit och noterats i
verksamheten under senaste tiden. Trialsektionens bemanning och hur sammansättningen ska se ut framöver kommer också diskuteras.

För anmälan till träffen och kontaktuppgifter, se inbjudan.

Inbjudan