VÄSTRA SDF-ÅRSMÖTE

Hej!

Här kommer kallelse och ytterligare fyra bilagor inför vårt årsmöte

Kallelse Årsmöte

Dagordning 2024

Valberedningen enkät 2024

Röstlängd 2024 rev 2024-01-24

Fullmakt 2024

 

Med vänlig hälsning

/Styrelsen

Västra Motorsportförbundet