Kallelse till distriktsårsmöte Nedre Norra Distriktet Verksamhetsåret 2023

Styrelsen för Nedre Norra kallar till Årsmöte 25 feb 2024

Plats: Falun SMK Dalas Klubblokal Matsarvsvägen 12 Ingarvet Falun

Tid: 12.00

Klubbens ombud anmäls via fullmaktsblankett som insänds via post eller E-mail oss tillhanda senast 13 Februari.

Se röstlängd för antal röster

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2024-01-13

OBS!  kom ihåg att det är förbundsmöte 2024 så motioner som ska dit måste gå via vårt årsmöte.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete, har ni förslag på kandidater kontakta valberedningen

Danne Eriksson 070-580 95 45 sammankallande
eriksson-danne@live.com

Hampus Söderblom 070-390 17 10
hampus.soderblom@mosaiken.se

Julia Bergström 070-334 20 23
bergstromjulia87@gmail.com

Årsmöteshandlingarna kommer att anslås på hemsidan.

Varmt välkomna till årsmötet önskar styrelsen.