Klubbar har nu möjlighet att spärra medlemmar i Svemo TA

Nu har alla klubbar som vill möjlighet att spärra medlemmar i Svemo TA (under klubbadministration), innan 2023 års licenser blir tillgängliga för förare att köpa från 1 december.

Vid spärr kommer medlemmen inte kunna köpa licens eller anmäla sig till tävling för det år spärren avser.

VIKTIGT att klubben fyller i anledning till spärr och vad föraren måste göra för att få bort spärren. Mejl skickas ut till medlemmen automatiskt från TA vid spärr.

Manual för att spärra medlemmar