Enduro

Kompletterande justeringar i Specialreglemente Enduro

Specialreglemente (SR) Enduro har justerats i Bilaga B och D.

De justeringar som har gjorts i regelboken är förtydliganden gällande startordning och seedning för SM, JSM, DSM och VRM.

Läs regeltexten här>>>