Kval till SGP 2024

SGP kvalen körs 27/5 och vi har de svenska förarna fördelade enligt:

Zarnovica SGP kval 1:
Victor Palovaara
Filip Hjelmland

Lonigo SGP kval 2:
Oliver Berntzon

Abensberg SGP kval 3:
Kim Nilsson

Debrecen SGP kval 4:
Jacob Thorssell

Från varje kval går 4 förare vidare till GSP Challenge som körs i Gislaved 19/8.
Om någon svenska förare inte går vidare från kvalen, så blir det bara 3 förare som går vidare från kval 4.
Svemo/FIM kommer i så fall att nominera en svenska förare till SGP Challenge i Gislaved.

Foto: Roffe Lundstedt