Motorsporten är hårt ansatt just nu

Stora markägare vägrar plötsligt upplåta sina skogsmarker för bil och mc-tävlingar – ofta på grund av nytagna miljöpolicybeslut med motivationen att ”motorsporten inte är hållbar”.

– Vi har inte lyckats nå ut med hur långt vi har kommit med vårt hållbarhetsarbete, det är bara att vara ödmjuk och erkänna, säger Anna Nordkvist, generalsekreterare på Svenska Bilsportförbundet.

En stig i en björkskog

Historiskt sett har det varit lätt att peka ut motorsporten som en miljöbov, enbart på faktumet att motorer släpper ut avgaser. Men höjer man blicken, och ser allt viktigt hållbarhetsarbete som både Svensk Bilsport och Svemo – Svenska Motorsportförbundet – aktivt jobbar med, blir bilden en annan.

– Att Rally Sweden fått högsta klassning på miljöcertifiering som första motorsportevenemang i världen visar att vi har kommit långt. Vi arbetar samtidigt väldigt aktivt med stort som smått. Allt från att snabba på omställningen för tävlingsklasser att köras med fossilfria bränslen som till exempel el, till att våra klubbar måste främja användande av kollektivtrafik och samåkning vid arrangemang. Vi jobbar otrolig mycket med förbättringsarbete och miljötänkande, säger Anna Nordkvist.

Svemo var ett av de första idrottsförbunden i världen att ta fram en hållbarhetsredovisning och har under flera år arbetat ihop med professor/Zoolog Nils Ryrholm med motorsportens samhällsnytta och biologisk mångfald. Alla Svemos anläggningar är miljöcertifierade och i varje distrikt, sektion och förening i förbundet finns en person som ska se till att allt vi gör är med hänsyn till miljön.

Skälet till att stora markägare väljer att sluta upplåta mark till motorsport med motiveringen att ”motorsport inte är hållbart” är en motivering som helt saknar grund, enligt förbunden.

Svenska Bilsportförbundet och Svemos ambition är att föra en närmare dialog med de stora markägarna så att vi kan presentera det hållbarhetsarbete vi gör.

– Vi måste bli bättre på att berätta om all samhällsnytta vi gör och vilken positiv miljöpåverkan motorsporten faktiskt har, säger Robert Svensson, ordförande i Svemo.

Under 2023 kommer det presenteras ny forskning som visar på motorsportens betydelse för sällsynta arter. Bland annat hur grusdammet som sprids ger viktigt tillskott av mineral/näring för många växter.

– En tävlingssträcka kan hålla mycket höga naturvärden och fungera som refug för biologisk mångfald. Denna mångfald minskar eller försvinner den dag körningen och störningen av marken upphör, säger Anna Nordkvist på Svensk Bilsport.

– Sedan så måste vi bli bättre på att trycka på den samhällsnytta vi gör på flera plan. Allt från att vi möjliggör en socialt meningsfull och aktiv fritidssysselsättning för alla förare, funktionärer och ledare samt en fysisk och mental träning och motion, till teknikutveckling och främjande av biologisk mångfald. Och inte minst arbetstillfällen och besöksnäring, säger Anna Nordkvist.

–  Vi är många som ser allt bra motorsporten kan ge, det gäller att vi når ut med det ännu bredare nu, säger Robert Svensson.

 

Kontakt

Anna Nordkvist
Generalsekreterare Svenska Bilsportförbundet
08-6263313
anna.nordkvist@sbf.se

 

Robert Svensson
Ordförande Svemo styrelse
0708127414
robert.svensson@svemo.se