Motorsportforum 2023

Helgen den 11-12 mars arrangerades för första gången det nya konceptet Motorsportforum, tidigare kallad Träffpunkt, för Svemos Förbundsledning. Forumet ägde rum på Scandic Infra City i Upplands Väsby.

Lördagen inleddes med ett välkomnande från Svemos ordförande Robert Svensson och biträdande generalsekreterare Jamie Spörndli.

Därefter fick Tony Olsson inta scenen för att berätta om arbetet med att tillsätta ett nytt licenssystem. Mötesdeltagarna fick sedan sitta i arbetsgrupper för att diskutera förslaget och komma med synpunkter till det fortsatta arbetet.

Eftermiddagen ägnades åt presentationer om miljökommittén, värdegrunds- och säkerhetsarbetet.

Eftermiddagen avrundades med en inspirationsföreläsning i ledarskap av Tina Thörner.

Under kvällens middag fick deltagarna möjlighet att avtacka vår avgående generalsekreterare Per Westling.

Vi tackar alla deltagare för en mycket trevlig helg och ser fram mot kommande Motorsportforum!

rpt