Nominera en eldsjäl!

Anmälan är nu öppen för nästa omgång av Eldsjäl 2.0. För att delta behöver personen vara mellan 18 till 25 år och ledare/tränare. Projektet handlar om att axla en ledande roll som på olika sätt bidrar aktivt till att förändra och utveckla vår idrott.

För att vara med behöver deltagaren ha ett uppdrag som tränare eller förtroendevald i en förening, specialidrottsförbund eller distrikt.

Syftet med utbildningen:

  • Att höja kunskapen kring aktuella fält som identifieras som avgörande för idrottsrörelsens förflyttning och fortsatta utveckling.
  • Att stärka och utveckla det egna ledarskapet.
  • Att bygga nätverk för att skapa naturliga forum för erfarenhetsutbyte och rådgivande stöd.
  • Att i projektform våga pröva och förverkliga idéer för att utveckla verksamheten under programmets gång.

Tydliga ämnesblock: Ledarskap, Projektledning, Idrottens organisation och utveckling, Beslutsprocesser, Inkludering och normmedvetet perspektiv, Kommunikation & engagemang samt innovation och problemlösning.

Omfattning: 120 timmar i varierad form med egen studier, digitala och fysiska träffar samt ett projektarbete.

Varje deltagare får också tillgång till en mentor som fungerar som ett stöd genom hel utbildningen.

 

Nominera en eldsjäl senast den 31a mars genom att maila sofie.nyberg@svemo.se där du svarar på frågorna:

  • Vem vill ni nominera?
  • Vilken förening tillhör ledaren?
  • Varför vill ni nominera denna ledare?