Nominera någon till Städa Sveriges ledarstipendium!

Nu finns det möjlighet att nominera föreningsledare till Städa Sveriges ledarstipendium för 2022. Stipendiet går årligen till en av alla de tusentals ledare som bidragit till såväl Städa Sveriges verksamhet genom att på gott sätt möjliggjort sin förenings miljöstädning, liksom bidrar stort hemma i sin egen förening. Städa Sveriges ledarstipendiat får ett pris på 10 000 kr.

Nomineringar för stipendiet skickas in till mats.wesslen@stadasverige.se senast fredag den 10 mars.

Läs nedan filer för mer information: