Nordiska mötet 2023

Under helgen var Svemo värd för det årliga Nordiska mötet som genomfördes på Arlanda. Deltagarna inkluderade ordföranden och generalsekreterarna från de nordiska länderna, samt generalsekreterare och ordföranden från Litauen och en representant från Estland. Även FIM Europe hade en representant på plats.

Mötet utgör en plattform där länderna delar sina erfarenheter och kunskap inom flera viktiga områden. Diskussionerna spände över ämnen som hållbarhet, miljö, försäkringar och utbildning. De nordiska länderna drar nytta av varandras insikter och framsteg för att främja dessa aspekter inom motorsport. Ett särskilt fokus låg på att fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna inom olika områden, inklusive försäkringsfrågor och licenser.

Värdskapet för nästa års möte överlämnades till Danmark, och förhoppningarna är höga på att detta möte kommer att fortsätta att främja samarbetet och utvecklingen inom motorsporten i de nordiska länderna.

Gruppbild på deltagare vid NMC 2023