Nu är det dags att anmäla deltagare till utbildning! (MX Nedre Norra)

Det kommer arrangeras olika utbildningar (Tränare 1, barnledare och tävlingsledare) på Arlanda och i Stockholmsområdet januari/februari. En inbjudan har kommit ut för tränare 1 i Stockholm den 27e januari (bifogar inbjudan), anmäl till malin.nylund@svemo.se. De övriga inbjudningarna kommer inom kort.

För att gå dessa utbildningar behövs en grundtränarutbildning (för tränare och barnledare) och funktionärsutbildning (tävlingsledare).
Tränargrundutbildningen håller SISU i och funktionärsutbildningen gör klubbarna själva med en examinator sista träffen (supervisor).

Grundtränarutbildning

Om er klubb behöver hjälp eller har frågor kontakta oss gärna.

Anmäl ert intresse till nedrenorramx@svemo.se med namn, personnummer, klubb och vilken utbildning.