Nu är det hög tid att föreslå kandidater för HugoLevinPriset 2024

- Det årliga priset till svensk idrott

Priset till unga framstående idrottsledare och idrottsorganisatörer för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa.

I syfte att bevara minnet av  idrottsmannen, idrottsledaren, idrottsorganisatören och idrottsredaktören Hugo Levin 1886 –1918 har ett pris instiftats som bär hans namn.

HugoLevinPriset ska årligen utdelas till unga framstående idrottsledare eller idrottsorganisatörer för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa.

 • Priset ska tilldelas enskilda individer.
 • Pristagaren ska i sin ledarroll verka i Hugo Levins anda.
 • Pristagaren får inte vara äldre än Hugo Levin var vid sin bortgång, det vill säga inte äldre än 32 år,
  året då priset tilldelas. 2024 års pristagare ska vara född 1992 eller senare.
 • Prissumma 70.000 kronor

 

Nominera genom att maila sofie.nyberg@svemo.se senast 30 maj där du uppger:

 • Kandidatens namn
 • Födelsedata (åå-mm-dd)
 • Adress
 • Telefon
 • Mejladress
 • Idrott som kandidaten är verksam inom
 • Betydande meriter.
 • Bifoga porträttbild (ett villkor).

Uppge även ditt eget namn, adress, telefon, mejladress.