Enduro

Nya tävlingsklasser vid JSM och VRM enduro 2023

Inför 2023 har Endurosektionen tagit beslut om nya klasser för JSM och VRM.

Endurosektionen har under året genomfört medlemsundersökningar om införandet av nya tävlingsklasserna Youth U21 och VRM3. Svaren från undersökningen visade en klar majoritet för att medlemmar vill se de nya klasserna inför 2023 års säsong av SM och VRM. Dialog har även förts med branschen som varit positiva till de nya klasserna. Sektionen har efter detta beslutat att ändra klassindelningen enligt nedan.

Junior-SM

  • Junior
    Ersätter JSM1 och JSM2. Öppen för förare t.o.m. det kalendeår föraren fyller 23 år med motorcyklar tillhörande Enduro 1, 2 och 3. 
  • Youth U21
    Öppen för förare t.o.m. det kalenderår föraren fyller 21 år med motorcyklar fr.o.m. 100 cc t.o.m. 125 cc 2-takt. 

VRM

  • VRM 3
    Öppen för förare fr.o.m det år föraren fyller 60 år oavsett maskinklass. 

VRM 1 kvarstår likt tidigare och VRM 2 ändras till maxålder 59 år.