Anmälan senast 2 februari!

Östra Motorsportförbundet kallar samtliga föreningar till årsmöte

Styrelsen har i år valt att kalla till ett möte där vi ses. Vi kommer framöver att ha distriktsmöte vartannat år och under pandemin har Svemo vuxit med vattensporterna. För att vi ska utvecklas som förbund behöver vi har mer kontakt mellan våra grenar och därför har styrelsen beslutat att vi ska ses i år. Vi har mätt på karta och konstaterat att Södertälje ligger så mitt i vårt distrikt som det går om man utgår från restiden. Det går till och med att ta sig fram och tillbaka över dagen från Gotland. Visserligen är det längst restid från Gotland, men det är i alla fall möjligt med färjan till Nynäshamn. Styrelsen hoppas att många klubbar (helst alla förstås) prioriterar vårt årsmöte så att vi kan ses i Södertälje.

Lördagen den 10 februari klockan 13:00

Scandic hotell, Verkstadsvägen 7, Södertälje (precis vid Scania och E4)

Årsmöteshandlingarna skickas ut omkring den 27 januari och publiceras även på hemsidan.

Motioner
Motioner till Östras årsmöte eller SVEMOs förbundsmöte ska vara inne den 15 januari, men eftersom denna kallelse har blivit försenad sträcker vi ut tiden till måndagen den 22 januari kl 24.00. Observera alltså att motioner till SVEMOs förbundsmöte måste skickas till distriktets årsmöte och där tas de upp till beslut. Bifalls motionen skickas den vidare till SVEMOs förbundsmöte.
Motioner skickas på mail till ordföranden: bjorn.langbeck@svemo.se

Väl mött i Södertälje!
Styrelsen

Program för årsmötesdagen

10.00-10.30 Samling kaffe och macka serveras
10.30-12.00 Programmet startar med presentation av några grenar och framgångsrika aktiva.
Distriktens roll – Svemos förbundsstyrelse har inkommit med instruktioner
Samverkan med RFs distrikt – Vad kan vi ha för nytta av detta?
12.00-13.00 LUNCH
13.00-15.00 Distriktens årsmöte
15.00 Kaffe
15:30 Tid för hemfärd

Anmälan till mötet görs via mail till ordföranden: bjorn.langbeck@svemo.se senast 2 februari!