Östra Motorsportförbundets årsmöte

Östra Motorsportförbundet hälsar sina föreningar varmt välkomna till Östras årsmöte lördagen  den 25 februari kl 10.00 via Teams.

Gå till kallelse och anmälan