Kallelse till årsmöte

Årsmötet äger rum söndag 18 februari 2024

Plats: Luleå

Lokal: Idrottens Hus Maskinvägen 27

Tid: 14.00

Underlag till årsmötet 2024 kommer att finnas på hemsidan

Välkommen!

 

Håkan Olsson

Ordförande

 

Kallelse till årsmötet

Årsmötesfullmakt

Dagordning årsmöte

Röstlängd