VÄSTRA SDF-ÅRSMÖTE

Hej igen!

Här kommer påminnelse om vårt kommande årsmöte, bifogar kallelse och ytterligare fyra bilagor.

Kallelse Årsmöte

Dagordning 2024

Valberedningen enkät 2024

Röstlängd 2024 rev 2024-01-24

Fullmakt 2024

Med vänlig hälsning

/Styrelsen

Västra Motorsportförbundet