Pelle Larsson har lämnat rollen som sammankallande i vattensportsektionen

Pelle Larsson har lämnat rollen som sammankallande i vattensportsektionen.

Sven Johansson lämnade samtidigt sin ledamotsroll.