Enduro

Protokoll Endurosektionen

Endurosektionen har haft möte nr 7 för året. I protokollet kan du bl.a. läsa om ny tävlingsklasser för JSM, RIG och rapport från VM.