Protokoll Endurosektionen

Endurosektionen har haft möte nr 8 för året. I protokollet kan du bl.a. läsa om regeländringar, EM och VM.