Enduro

Protokoll Endurosektionen

Endurosektionen har haft möte nr 9 för året. I protokollet kan du bl.a. läsa om RIG och SM/JSM/DSM/VRM/USM.