Enduro

Protokoll Endurosektionen

Endurosektionen har haft möte nr 1 för året. I protokollet kan du bl.a. läsa om utbildning, RIG och förändringar i kalendern för SM/JSM/DSM/VRM/USM.