Protokoll Endurosektionen

Endurosektionen har haft möte nr 12 för året. I protokollet kan du bl.a. läsa om säkerhetsarbetet, elitläger och återstarsstöd