Enduro

Protokoll Endurosektionen

Endurosektionen har haft möte nr 3 för året. I protokollet kan du bl.a. läsa om VM, EM, utbildning och RIG.