Enduro

Protokoll Endurosektionen

Endurosektionen har haft möte nr 4 för året. I protokollet kan du bl.a. läsa om återstartsstöd, ny RIG-tränare och förändringar i SM-kalendern.