Nya protokoll från Motocrossektionen

Motocrossektionen har genomför två sektionsmöte vars protokoll nu publicerats på hemsidan.
Mötet beslutade om bl.a. dispenser och flera ansökningar om återstartststöd.

Klubbar som har projekt inom ramen för detta stöd uppmanas att inkomma med ansökan, då det finns ett mindre antal poster kvar att utdela till föreningar detta året.

Läs protokollen här:
Protokoll nr.5
Protokoll nr.6