Protokoll Snöskotersektionen

Snöskotersektionen har haft sitt första sektionsmöte för året och protokollet finns nu publicerat.

Du kan läsa det senaste protokollet här>>