Rättelse Dam-SM serieresultat

Rättelse serieresultat Dam-SM

Ett olyckligt fel i serieresultatet för Dam-SM har uppdagats. Deltävling 4, som arrangerades av Tiger MK, hade inte uppnått det krävda antalet deltagare, vilket krävs för att få statusen som SM-tävling. Varje förare i Damklassen informerades om detta villkor vid deltävlingen. I TA-systemet ska då seriekopplingen tas bort från deltävlingen.  Av okänd anledning låg kopplingen till serien kvar/på vilket ledde till att deltävlingen inkluderades i serieresultatet på den publika hemsidan när det var dags för prisutdelningen på finalen i Partille.

Detta misstag påverkade rangordningen och ledde till att de tredje och fjärde platserna i totalsammanställningen skulle ha varit omkastade om deltävlingen inte hade inkluderats. Vi beklagar detta missförstånd och de eventuella konsekvenser det kan ha orsakat.

Man arbetar aktivt för att säkerställa att liknande misstag inte upprepas i framtiden. Serieresultatet har rättats enligt regelverket och resultatet återspeglas i den officiella slutsammanställningen för Dam-SM i trial. Vi ber om ursäkt för de eventuella besvär detta kan ha orsakat och tackar för er förståelse.

Med vänliga hälsningar,

Sammankallande Madeleine