Regeluppdatering för Isbana/Backe

Regeluppdateringarna för SR Isbana och Backe 2024 är nu genomförda och publicerade.

Regeluppdateringarna för SR Isbana och Backe 2024 är nu genomförda och publicerade.

De senaste förändringarna i respektive SR finns beskrivet längs upp, under ”Senaste regelförändringar i denna regelbok”.

Du hittar SR Isbana här: https://regler.svemo.se/regelbocker/isbana 

Du hittar SR Backe här: https://regler.svemo.se/regelbocker/backe