Restriktioner Afrikansk svinpest

Som många redan vet så har Afrikansk svinpest konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län och i den smittade zonen finns regler som du ska följa för att hindra smitt­spridning. RF-SISU Västmanland anordnar även, i samverkan med Fagersta kommun och Norbergs kommun, till ett informationsmöte för idrottsföreningar gällande den afrikanska svinpesten. Mötet genomförs digitalt den 3 oktober kl. 18.00. Ingen föranmälan krävs. Länk finnes längre ner.

Restriktionerna gäller sport­evenemang, samman­komster och offentliga till­ställningar. Det är viktigt att vi hjälps åt, så att vi inte på något sätt skrämmer de smittade vildsvinen så de förflyttar sig till nya områden. Det är också viktigt att vi är noga med att rengöra kläder, skor och annan utrustning om vi har befunnit oss i närheten av det smittade området.


Vår verksamhet påverkas eftersom alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utanför markerad tomtgräns, utanför anlagd väg och utanför etablerad tävlingsbana är förbjudna.  

En etablerad tävlingsbana är:
– ett sammanhängande område
– med ett underhållet ytskikt
– som permanent är avsett för och som regelbundet används för idrottsträning eller tävling.

Med underhållet ytskikt avses till exempel en klippt gräsmatta, eller en flisbelagd, sandad eller grusad bana.
I begreppet etablerad tävlingsbana ingår inte belagda slingor i skog och mark som till exempel elljusspår, mountainbikespår och endurospår. I begreppet ingår inte heller ridstigar, leder eller skidspår som går över åkrar, ängar, betesmark eller i skogsmark.

Våra föreningar i området som på något sätt påverkas av detta kan läsa mer på jordbruksverkets hemsida eller kontakta sin RF SISU-konsulent i Västmanland/Dalarna. Missa inte heller informationsmötet imorgon, 3 oktober klockan 18.

Länk till jordbruksverket

Karta över spridningen


Informationsmöte för föreningar

RF-SISU Västmanland välkomnar, i samverkan med Fagersta kommun och Norbergs kommun, till ett informationsmöte för idrottsföreningar gällande den afrikanska svinpesten. Mötet genomförs digitalt den 3 oktober kl. 18.00. Ingen föranmälan krävs.
Klicka här för att ansluta till mötet