SM-arrangörer 2024

Sektionen har efter inkomna ansökningar tagit beslut om 2024 års SM-arrangörer:

  • Kungsbacka Trialklubb
  • Bofors Trial Team
  • Sotenäs Trial Club
  • Partille Trialklubb
  • Tiger MK
  • Ale TK

Datum kommer så fort den internationella kalendern är satt.

Vid tilldelande av SM ska ett enkelt avtal skrivas mellan arrangör och grensektion. Avtalet ska tydligt visa vad respektive part är ansvarig för, vilka manualer och andra regelverk, styrdokument (SR, NT, SPAR) m.m. som ska följas, samt hur media rättigheterna hanteras.