Ackreditering för media SM-veckan Skövde

Den 31 januari – 5 februari 2023 är det äntligen dags för SM-veckan igen. Den 3 februari kan ni se X-trial på Lillegården.

Om du som media ska bevaka X-trial gäller följande:

Ansvariga på plats kommer ge er information kring säkerheten, vad du bör tänka på när du rör
dig på arenan samt dela ut varselvästar. Observera att Svemo har ett begränsat antal västar. Användning av västen är ett krav för att ni
ska kunna röra er på tävlingsarenan. Genomgången av säkerheten sker personligen vid
uthämtning av väst och är inte schemalagd. Västarna hämtas i Svemos presstält som är placerat i
anslutning till tävlingsarenan.

Kontaktperson för media angående X-trial:

Anna Arnér

anna.arner@svemo.se
070-215 23 60

Mer information om ackreditering för SM-veckan Skövde finner du i länken nedan:

Till SM-veckan.se>>