Sök pengar för att skapa tillfällen och förenkla!

Det är dags att återigen söka återstartsstöd som ett hjälpmedel för er att utveckla din föreningens verksamhet!

Vi tycker att återstartsstödet för våra föreningar som berör nystart av arrangemang, träning och tävling har fungerat bra och vill gärna fortsätta bidra till en fortsatt utveckling av det även detta år. Vi har också sett att intresset finns för att anordna utbildningar och prova på verksamhet samtidigt som vi vet att vi har en stor brist på både ledare och funktionärer. Vi vill därför gärna se ett ökat intresse för utbildning under kommande period och vi hoppas att med detta stöd kunna sänka trösklarna för att utbilda bland annat funktionärer och domare, ge fler klubbar chans att erbjuda prova-på verksamhet, samt uppmana till försäsongsträning och fler aktiviteter utanför idrotten.

Vi hoppas att detta stöd ska kunna göra skillnad!

OBS innan ni söker är det viktigt att ni läser igenom handboken för återstartsstöd IF!

Gå till sidan om återstartsstöd och läs mer.