Sökes: ny sammankallande i sektionen för snöskoter

Svemos valberedning önskar namnförslag till sammankallande i sektionen för snöskoter

Tobias Eklund lämnar sitt ansvarsområde som sammankallande i sektionen för  snöskoter vid månadsskiftet april-maj 2023, efter väl förrättat värv.

Uppdraget börjar med start 1 maj 2023 och mandatperioden är två år, till och med april 2025.

Den som nomineras till detta uppdrag kommer att ansvara för administrativ planering av möten i snöskotersektionen, i samarbete med övriga valda (både ordinarie och adjungerande) i sektionen samt i nära samarbete med Svemos koordinator för snöskoter. Uppdraget innebär planering av skotertävlingar (både elit och bredd) innan säsong, både i och utanför Sverige. Samarbete med övriga nordiska federationer och svenska arrangörer ingår.

Krav är att den som nomineras är medlem i en Svemo ansluten förening, samt är tillfrågad och har tackat ja till uppdraget. Önskemål är dock att de som föreslås är rekryterade från den aktiva tävlingsledarkåren.

Personen bör vara lyhörd, intresserad av skotersport, strukturerad samt målmedveten avseende Svemo reglementen samt ha visioner för skotersportens bästa.

Förslag på kandidater mejlas före den 15 april 2023 till:

Roger Clemensson, valberedningens ordförande
roger.clemensson@telia.com

Har du frågor om uppdraget kan du vända dig till Ann-Christine Forsvall, valberedningen 070-677 90 11, eller till Tobias Eklund 070-607 26 63

En snöskoterförare åker på snö.