Styrelseprotokoll nr 01 2023

Svemo styrelse har haft sitt första möte för året. Läs bland annat om påbörjat arbete av värdegrund för förbundet samt styrelseledamöternas olika roller som kontaktpersoner för sektioner/distrikt/kommittéer m.m.

Protokoll efter styrelsemöten publiceras alltid på sidan Styrdokument och protokoll