Styrelseprotokoll nr 01 2024

Styrelseprotokoll nr 01 2024. Läs bland annat om tillsättning av sektionsmedlemmar i Vattensportsektionen.

Alla styrelseprotokoll finns på sidan Styrdokument & protokoll.