Styrelseprotokoll nr 02 2023

I samband med helgens Motorsportforum i Stockholm var det styrelsemöte. Läs bland annat om årsredovisningen samt rapport från revisorn.

Protokoll efter styrelsemöten publiceras alltid på sidan Styrdokument och protokoll.