Styrelseprotokoll nr 02 2024

Styrelseprotokoll nr 02 2024. Läs bland annat om prissättning i den nya licensstrukturen.

Alla styrelseprotokoll finns på sidan Styrdokument & protokoll