Styrelseprotokoll nr 06 2023

Svemo styrelse har haft sista mötet innan sommaruppehåll, läs bland annat om hur budgetarbetet inför 2024 planeras.

Alla styrelseprotokoll finns på sidan Styrdokument & protokoll