Styrelseprotokoll nr 07 2023

Läs om styrelsens beslut att gå vidare med att införskaffa det system för tävlingsadministration som Australien använder.

Alla styrelseprotokoll finns på sidan Styrdokument & protokoll