Styrelseprotokoll nr 08 2023

Läs styrelsens senaste protokoll som bland annat innehåller beslut kring prissättning av FIM licenser inför 2024.

Alla styrelseprotokoll finns på sidan Styrdokument & protokoll