Styrelseprotokoll nr 09 2023

Styrelseprotokoll nr 09 2023. Läs om förbundets nya utbildningsstrategi ”Strategi utbildning 2030”.

Alla styrelseprotokoll finns på sidan Styrdokument & protokoll