Styrelseprotokoll nr 10 2023

Styrelseprotokoll nr 10 2023. Läs bland annat om att 2024 års budget är godkänd. 

Alla styrelseprotokoll finns på sidan Styrdokument & protokoll