Svemo får en ny licensstruktur och prissättning 2025!

Från och med 2025 kommer licenser och priser att ändras. För närvarande har vi väldigt många olika licenstyper och det har saknats en tydlig struktur mellan sporterna. Målet med den nya licensstrukturen är därmed att förenkla och skapa en enhetligare prisbild mellan sporterna.

Nuvarande licensbegrepp, guldhjälmslicens, ungdomslicens, juniorlicens o.s.v. kommer att försvinna. Alla licenser kommer att ha samma namn, skillnaderna kommer att ligga i ålder, priser och sport.

Dom olika tävlingsklasserna kan med fördel fortsatt kallas guldhjälmstävling, ungdomstävling, juniortävling o.s.v. då dessa är inarbetade namn inom våra sporter. Sektioner och Sportansvariga kommer sedan i sina respektive regelverk reglera åldrarna för vilka som får delta i respektive tävlingsklass.

Den nya strukturen fungerar som en trappa där grundnivån är träningslicens som samtliga måste ha, för att vara försäkrade för deltagande på banor som har banlicens utfärdad av Svemo. Sedan köper man till olika tillägg baserat på behov och behörigheter. Se bilaga.

Prova på licensen har inte varit föremål för förändring i arbetet med licensstrukturen och kommer att behålla samma funktion som innan.