Svemo Valberedning informerar

Mandattid enligt styrelsens beslut 1 Maj – 30 April

Miljökommitté

Valberedningens förfrågan

Rickard Sandberg Sammankallande Mandattid  2024
Olle Bergman Ledamot Mandattid  2024
Bernt Johansson Ledamot Mandattid  2024
Mikael Lundblad Ledamot Mandattid  2024
Max Larsson Ledamot Mandattid  2023 Till förfogande
Jenny Elvelin Ledamot Mandattid  2023 Ej till förfogande

 

Utbildningskommitté

Valberedningens förfrågan

Håkan Olsson Sammankallande Mandattid 2023 Till förfogande
Anton Åsemar Ledamot Mandattid 2024

 

Etiska kommittén

Valberedningens förfrågan

Håkan Lemann Sammankallande Mandattid 2024
Maria Ivarsson Ledamot Mandattid 2023 Till förfogande
Anna-Karin Eriksson Ledamot Mandattid 2024

 

Snöskotersektionen

Valberedningens förfrågan

Tobias Eklund Operativt ansvarig Mandattid 2023 Ej till förfogande
Anders Berggren Ledamot Mandattid 2024
Thomas Stenberg Ledamot Mandattid 2024

Valberdeningen har i uppgift att inhämta förslag på personer lämpliga att ingå i ovan presenterade sektioner. Alla är välkomna med förslag och synpunkter.

Namnförslag önskas. Svar senast 2023-04-15.
Förslag ställestill valberedningen,
E-mail roger.clemensson@telia.com
Eventuella upplysningar per telefon se nedan.

Valberedningen

  • Roger Klemensson, Sammankallande, 070-3471223
  • Ann-Christine Forswall, Ledamot, 070-6779011
  • Annica Ekengren, Ledamot, 0702422840
  • Per Lennerman, Ledamot, 708754101
  • Tony Jacobsson, Ledamot, 070-6912514
En motocross, en snöskoter och en racerbåt i luften och koncentrerade förare. En actionfylld bild.